Kim jest doula

Doula (czyt. dula) to słowo pochodzące z antycznej greki i oznaczające kobietę służącą innej kobiecie. Współcześnie jest to osoba doświadczona w kontakcie z kobietami oczekującymi narodzin dziecka, matkami a także najczęściej w swoim macierzyństwie. Swoją wiedzę dotyczącą ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad małym dzieckiem uzupełnia i popiera odpowiednimi szkoleniami. Może towarzyszyć i pomagać kobiecie, a także jej rodzinie na wspomnianych etapach.

Warto przeczytać:
Rola douli
Doula a położna